Soszka Matbud

Systemy kominowe

  • Schiedel
  • Bolesławiec
  • Zapel
  • Wkłady kominowe ( ᴓ18, 20, 15 itp.)