Soszka Matbud

Farmerska

Główną zaletą tej kostki jest jej praktyczny charakter. Dzięki dużym szczelinom zapewniającym szybki odpływ wody do gruntu, kostka Farmerska dobrze sprawdzi się na parkingach i podjazdach.